من نباید بذارم یه اتفاق کوچیک همه حال خوبمو که هزارتا دلیل دارم واسش ازم بگیره‌...

نباید بذارم...

نباید بذارم...

نباید بذارم...

به هر چیزی به اندازه ارزشش توجه کن...

نفس عمییییق بکشو یادت نره امروز چقدددر حال خوبی داشتی:)