آخه اسم آلبوم باشه کنار غزلهای من بخواب..بعد مرحوم یداللهی ترانه هاشو گفته باشه و همایون خونده باشدش...آدم چی کم داره واسه غرق شدن تو شعر و موسیقی و مست شدن از جرعه جرعه نوشیدن کلمات...

با جان باید شنید این آلبوم رو نه گوش...گرداب را درون خودت غرق میکنی....

تو با تمام حادثه ها فرق میکنی....