کافکا در کرانه رو تو کمتر از یک هفته  خوندم...

ته کتاب فقط تونستم همینو بنویسم:

عجیب...ترسناک...رویایی...

شاید کسی در دنیای دیگری منتظر است به خاطرش بیاوری...


فوق العاده بود این کتاب‌...فوق العاده...

.

پ.ن:با آهنگ خوب شد همایون شجریان میشه هزار بار عاشق شد...