هرکاری که تو زندگی بکنی بی معنی و بی اهمیت میشه ولی خیلی مهمه که اون کارو انجام بدی،چون هیچکس دیگه این کارو نمیکنه...مثل وقتی که یه نفر وارد زندگیت میشه و نیمی از تو میگه:«تو اصلا آمادگیشو نداری...»
ولی نیمه دیگه ت میگه:«اونو واسه همیشه مال خودت بکن...»


Remember me