یه چیزاییو میخوام بکوبم از نو بسازم...

امیدوارم یادم نره این تصمیم...