خب آدم فضولیش گل میکنه بفهمه کیا دارن وبشو میخونن:(

یه طفل معصومو از فضولی دربیارین😂

چاوشی هم کشت منو با فندک تب دارش امشب:):(