بعضی وقتا به شکل مزخرفی مورد توجه قرار نگرفتنم تو جمع یا پیش فردی که اصلا دلیلی هم نداره که بخام مورد توجه قرار بگیرم بهم برمیخوره و ناراحت میشم:|

یکی نیس بگه خله اینکه تو مسابقه شعر _اونم وقتی تازه شروع کردی اینکارو_ برنده نشدی اتفاق ناراحت کننده ای نیست..اونا که برنده شدن حداقل یکی دوسال بیشتر  توو این کار بودن:|

امان از ذهن آرمان گرای خلِ من:|