سلام...

من برگشتم بالاخره به دنیای وب...

چندماهی میشد که دست کشیده بودم ازش...

رفتن به دانشگاهو هزار جور اتفاق دیگه باعث شد که دور شم از نوشتن

اما میخام دوباره شروع کنم...بنویسم واس خودم...واس دلم...واس مخاطبای هرچند کم قدیمیم...باید برم دنبال دوستای قدیمی و بگم آهای من هنووووز زنده م...

من دوباره شروع میکنم...