خوابم میاد ولی نمیبره..

فردا داداشم از سربازی میاد مرخصیو حسابی خوشحالم..دلم براش تنگ شده...

برخلاف دیشب که خیلی اعصاب سرجاش نبود آرومم...

این روزا آرومترم...اگر استرسی هم باشه از بیرونه وگرنه از درون خیلی آرومتر از قبلم...کمتر کلنجار میرم با خودمو مشکلاتی که حل نشدنیه...

دارم به یه موضوعی تو آینده به شدت جدی فک میکنم...که تا الان پیش کسی بازگو نکردمش...خیلی دارم سبک سنگینش میکنم...که ببینم به این کار باید دست بزنم یا نه...

از این تایماست تو زندگیم که دغدغه فکری شخصی اذیت کننده ای ندارم و اینو دوست دارم...

پ.ن:الان مثلا ممکنه فردا بیام کلی غر بزنما از من هیچی بعید نیست:دی