همیشه دل کندن برام سخت بوده....یه وقتایی زجر کشیدم ولی از ترس رفتن موندم...
این دفعه جلوش وایستادم...دیلیتِ اکانت تلگرامم کار فوق العاده سختی بود برام...ولی من انجامش دادم...
واسه قوی تر شدن باید یاد گرفت از دست داد...تا زجر نکشید..