من این قسمت نظرات ارسالیو تازه دیدم...:دی

چقد امکان خوبیه...

انقد دقت نظر من بالاست😂