انقدی که من با حسرت استوریا و پستای حرم امام رضای فالوئرامو دیدم و لایک کردم واقعا نامردیه نطلبه منو....دلم خیییلی میخواد صحن انقلابو....تنها...وسط اون همه شلوغی...:(

فک کنم قهر کرده باهام امام رضا....