انصافا پچه داشتن خیلی سخته ها،فک کن بچه ت هی باید در عالم بچگیش کلی چرت و پرت بگه و خیالات کنه بعد تو بخاطر رعایت اصول تربیتی و درست بزرگ کردنش هم باید با حوصله گوش بدی بهش هم اینکه درکش کنی-_-پ.ن: و استادی که به خاطر عقده ای بازیش دانشجویی رو بندازه خر عسسسست...تمام