میخواین فراموش شه عشقتون به یه آدم؟

ادامه بدین باهاش زندگی رو...چیزی که تا الان دیدم تو زندگیم همین بوده...