بعضی وقتا باید برای تموم شدن جذابیت یه چیز،یا یه کار و حتی یه شخص ادامه داد اونو...

گاهی زمان انقققققدر حرفه ای همه چیو عادی جلوه میده که خودتم نمیفهمی چجوری اینجوری شد...

فکرمیکنم خیلی از جذابیت های زندگیم تو گذشته که هنوزم واسم جذاب بنظر میان بخاطر این بوده که یه جایی یهوویی،ناخواسته تموم شدن....

یه راه بی رحمانه ترِ از بین بردن اون جذابیته هم اینه که بعد مدت های طولانی دوباره بری سراغ اون چیز،یا اون محیط،یا اون شخص...