دنیا میچرخه و میچرخه میبینه تو چی نقطه ضعف داری میاد دقیقا کیلید میکنه رو همون و تا وقتی که روتو کم نکنه ول کن معامله نیست...

خسته شدم بخدا....