بعضی وقتا تنها بودنِ دلت بدجوری به رخت کشیده میشه...

با اینکه خودت خواستی تنهایی رو...

ولی یه جاهایی،یه لحظه هایی دلت بی قرار میشه و با خودت میگی ای کاش کسی بود...که پر میکرد این جای خالی رو...

گاهی تموم وجودت با صدای چاوشی یکی میشه که میگه:

تنها بودن،یه کابوووسه شومه.....
از اون شباس که هی باید نوشت...:(فقط نوشت...