همیشه وقت برگشتن به خونه یه ذوقی ته دلم شروع میکنه بپر بپر کردن و تا وقتی تک تک خونوادمو تو آغوش نکشم نمیشینه سرجاش:)))

خوشحالم که چهار نفرو دارم که مهربونانه منتظر اومدنمم...

هفته خوبی بود وتهشم قراره با رفتن به خونه و بعدشم نمایشگاه کتاب عالی تر بشه:))

خوشحال میشم اگه کتابی رو خوندین که بنظرتون ارزش خوندن و فکر کردن داره بهم معرفی کنین...