واین منم دختری تنها در آستانه فصل سرد امتحانات...

وقسم به روزی که من مشروط میشم پامیشم میام اینجا ضجه(زجه،ظجه،ذجه):|مویه میکنم براتون...

آیا کارصحیحی است که من در فرجه ها فقط ریاضی عمومی خونده باشم که اونم بلدم و آناتومی عزیز رو که هیچیه هیچی ازش حالیم نیست و همینطور فیزیولوژی رو هیچی نخونده باشم و خوشحال وشادان دوروز دیگه میخام برگردم به خوابگاه ودانشگاه...

وشنبه اول صبح با آناتومی عزیزتر ازجان باید دست و پنجه نرم کنم...

واینگونه است که من به عنوان خوشحال ترین دانشجوی دانشگامون اعلام حضور میکنم و میگم آی ام اِ هپی هیومن...خخخخ

ولی خداییش این انصاف نیست که تولد موجودی به این خوبی وسط دوتا امتحان باشه و نه پیش خانوادش باشه نه بتونه کاری کنه وسط دوتا امتحان...:|

ولی من این اراده رو در دوستان میبینم که بزووووووور از من و دوستم که دوروز بعده من تولدشه کیکی شامی چیزی بگیرن...

خب فعلا سکوت میکنم و امیدوارم اندک عقلی در مغزم باشه و این چندروز رو درس بخونم...